home  I  contact  I  links  I  werken bij

 

Welkom bij praktijkvoorlansingerland. Wij helpen kinderen en jongeren met psychische problemen.

Wij werken als geregistreerde kinderpsychologen in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs. Onze aanpak is kortdurend en doelgericht. We hebben oog voor de ontwikkeling van het kind en de belevingswereld van de jongere. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling.

Onze hulp wordt volledig vergoed door de gemeente Lansingerland en de gemeenten in de regio Haaglanden. Meer info, zie kosten

         

Voor welke kinderen
en welke problemen?

Hoe meld je je aan
en wat is de wachttijd?

Hoe ziet de behandeling
er uit? Wat zijn de kosten?

Wanneer zijn we klaar
en wat dan?

       
  2017 praktijkvoorlansingerland            

klachtenreglement I meldcode I privacy I disclaimer I mission statement I login I sd